Loader

Hizmet Sözşelmesi

Bg Bg
Shape Shape Shape Shape Shape
HİZMET VE KULLANIM SÖZLEŞMESİ
Taraflar
Bu sözleşme Worksoft Bilişim Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi ile https://worksoft360.com sitesinden veya bu site vasıtası ile hizmet almak isteyen ve bu başvurusunu https://worksoft360.com adresindeki sipariş formunu doldurarak veren gerçek veya tüzel kişi arasındadır, (bundan böyle müşteri olarak anılacaktır).
Taraflar iş bu sözleşmede yazılı bilgilerin doğruluğunu beyan, kabul ve taahhüt ederler.
Sözleşme konusu
İş bu sözleşme müşterinin https://worksoft360.com adresinde yapmış olduğu tercihleri doğrultusunda alan adı tescili (domain name registration), internet sitesi tasarımı ve site bulundurma (hosting), sunucu hizmetleri ve yazılım hizmetleri her hangi bir veya bir kaçını kullanabilmesi için Worksoft Bilişim Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi'nin sağlayacağı olanaklar ve karşılığında ödenecek ücreti ve tarafların yükümlülüklerini düzenler.
Bu hizmetlerin açıklamaları aşağıdaki gibidir:
Alan adı tescili (domain name registration); müşteri'nin talebi ve tercihine göre alınacak olan internet alan adının tescili için gerek tüm yasal başvuruların yapılarak adresin müşteri adına lisanslı hale getirilmesini sağlamaktır.
Internet sitesi; müşteri 'nin tercihine göre https:// worksoft360.com adresinde yer alan internet sitesi paketlerinin teknik ve görsel tasarımını yaparak bunu tercih edilen alan adı altına sağlıklı çalışabilen bir şekilde yerleştirmektir.
Site bulundurma (hosting); Worksoft Bilişim Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi'nin hazırladığı internet sitesi paketinin internete açık Worksoft Bilişim Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi’ne ait veya kiraladığı sunucularında bulundurulması işlemidir Müşteri satın aldığı internet site paketini kendi hosting veya sunucunda bulundurmak için internet sitesinin dosyalarını talep etme hakkına sahip değildir.
Kontrol veya yönetim paneli hizmeti; müşterinin kendisine verilecek bir kullanıcı adı ve şifre ile sitesi üzerinde tasarruf etmesini, sağlayan paneldir.
E-ticaret (sanal mağaza), e-site (hazır site) ve Sipariş Paneli yazılımları bir Worksoft Bilişim Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi ürünü olup, yazılım geliştirme, pazarlama, dağıtım ve lisans hakları tamamen saklıdır. Yazılım dahilinde tüm yönetim ara yüzü ve fonksiyonlar ait kaynak kodları kapalı olup, geriye dönük çözme işlemleri izin alınmadığı takdirde yasalara aykırıdır. Aksi belirtilmediği sürece gerek önyüzde gerekse yönetim panelinde yer alan hak sahibi (copyright) ibaresinin veya logosounun değiştirilmesine veya kaldırılmasına izin verilmemektedir.
Sözleşmenin süresi
İş bu sözleşme sipariş işleminin internet ortamında Worksoft Bilişim Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi tarafına gönderilmesi ile birlikte tarafların belirtilen hak ve yükümlülükleri baş sözleşmenin süresi müşterinin https://worksoft360.com adresinde seçmiş olduğu hizmetin son geçerlilik tarihine kadar devam eder. Taraflar sözleşmenin sona ermesinden 10 gün öncesine kadar sözleşmenin süre sonunda sona ereceğini ihtar etmemişlerse, sözleşme aynı şartlarla önceki sözleşme süresi kadar daha uzar.
Ücretlendirme
İş bu sözleşmede belirtilen hizmetler karşılığı ödenecek olan ücret https://worksoft360.com internet sitesinde ilgili hizmet sayfalarında belirtilen miktar kadardır. Belirtilen ücretlere KDV dahil değildir.
Worksoft Bilişim Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi'nin önceden haber vermeksizin ve ileriye dönük olarak ücret ve tarifede değişiklik yapma hakkı saklıdır.
Müşteri iş bu değişiklik yapma yetkisini ve söz konusu değişiklikleri şimdiden beyan, kabul ve taahhüt eder. Ücret, başvuru tarihini takip eden 3 gün bitimine kadar sözleşme ücretini Worksoft Bilişim Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi'ne ait banka hesap numaralarına eft veya havale yapmakla yada https://worksoft360.com adresinden online olarak ödemekle yükümlüdür.
Gecikmeli ödemelerde Worksoft Bilişim Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi'nin gecikme bedeli kesme hakkı saklıdır. Worksoft Bilişim Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi, müşteri ödemeyi yapıncaya kadar verdiği hizmetleri başlatmama / durdurma hakkını saklı tutar.
Tarafların hak ve sorumlulukları
Worksoft Bilişim Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi'nin müşteri'ye verdiği konrol panel kullanıcı adı ve erişim şifresi, e-posta kullanıcı adı ve erişim şifrelerinin güvenliğinden tamamen müşteri sorumludur. Söz konusu bilgilerin üçüncü kişilerin eline geçmesinden doğacak zararlardan Worksoft Bilişim Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi sorumlu değildir. Müşteri, internet sitesinden faydalanırken Worksoft Bilişim Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi tarafından yayınlanan her türlü ihtar yada bildirime uymayı beyan, kabul ve taahhüt eder. Müşteri, almış olduğu internet site hizmetinde kendisine verilen hizmetleri üçüncü kişilere izin almadığı takdirde dağıtamaz, satamaz.
Müşteri, https://worksoft360.com sayfasında belirtmiş olduğu bilgilerin kullanımı için Worksoft Bilişim Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi'ne izin verdiğini beyan, kabul ve taahhüt eder.
Müşteri, alan adı tescili ve yenileme işlemelerinde her türlü yükümlülüğün kendisine ait olduğunu ve alan adı lisans sürelerinin kendisi tarafından takip edileceğini beyan, kabul ve taahhüt eder. Worksoft Bilişim Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi ise zorunlu olmamakla birlikte kendi isteği çerçevesinde eposta, telefon veya benzeri iletişim yolları ile hatırlatmada bulunabilir.
Müşteri, alan adı tescili ve site bulundurma (hosting) hizmetlerinin kullandırılmasından kaynaklanan yürürlükte olan ve ileride yürürlüğe girecek tüm vergi, harç ve benzeri yükümlülüklerin kendisine ait olduğunu ve ödemeyi beyan, kabul ve taahhüt eder.
Müşteri, Worksoft Bilişim Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi tarafından kendisine tahsis edilen alanda yayınlayacağı internet sitesinin içeriğinden tamamen kendisi sorumludur. Söz konusu sitedeki yazı, veri, ses, görüntü ve her tür datanın kanunlara aykırılığından doğan hukuki ve cezai sorumluluğa müşteri kendisi katlanmayı beyan kabul ve taahhüt eder. İş bu konuda Worksoft Bilişim Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi'ne her hangi bir kusur atfedilemez.
Müşteri, gerek Worksoft Bilişim Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi sunucuları üzerinden istenmeyen eposta (spam) gönderiminde bulunmamayı, aksi halde ilgili hesabın süresiz kapatılabileceğini, ilgili servis için iade talebinde bulunmayacağını beyan, kabul ve taahhüt eder. Worksoft Bilişim Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi istenmeyen eposta (spam) gönderimlerine karşı ilgili hesabın süresiz kapatılması da dahil olmak üzere her türlü önlemi alabilir.
Worksoft Bilişim Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi, müşterinin kullanımından veya hatalı kullanımından, sayfa içeriklerinden, elektronik posta ile alınan veya gönderilen bilgi, resim yazı vs' den doğacak olan hiçbir maddi veya manevi zararlardan sorumlu tutulamaz. Tüm sorumluluk müşteriye aittir. Worksoft Bilişim Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi, müşterinin her türlü verisini düzenli bir biçimde korumak ve yedeklemek için gerekenleri yapacaktir. Buna rağmen Worksoft Bilişim Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi bilgisayarlarında oluşabilecek hatalardan sorumlu değildir. Worksoft Bilişim Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi nğşterinin bilgisi dışında tüm yazılımlarında kendisi veya üçüncü şahıs ve/veya kurum sunucularına bilgi aktaran yazılım kodları bulundurmayacağını taahhüt eder.
Worksoft Bilişim Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi, site sahibinin kullanımından veya hatalı kullanımından, sayfa içeriklerinden doğacak olan hiçbir maddi veya manevi zararlardan sorumlu tutulamaz. Doğası gereği internet bağlantılı hizmet veren tüm yazılım ve tüm servislerde %100 güvenlik mümkün olmadığından ve %100 güvenlik vaad edilemeyeceğinden dolayı Worksoft Bilişim Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi yazılımlarında güvenlik amaçlı her türlü tedbiri aldığını ve zaman içerisinde ortaya çıkabilecek olası eksiklik ve açıkları gidermeyi taahhüt etmekle birlikte Worksoft Bilişim Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi gerek sehven yapılan veya düzenlenen gerekse zaman içerisinde ortaya çıkan ve/veya fark edilemeyen hatalar, eksiklikler ve/veya açıklardan dolayı hiçbir maddi ve manevi zararlardan sorumlu tutulamaz. Site veya lisans sahibi işbu kullanım şartlarını kabul etmiş sayılır.
Sözleşmenin askıya alınması
Tercih edilen ödeme biçimine göre hizmet bedellerinin yada geciken ödeme sebebi halinde müşteriye verilen hizmetlerin tümü, elektronik posta hizmetleri de dahil olmak üzere geçici olarak durdurulur. Gelen elektronik posta iletileri biriktirilme işlemleri durdurulur.
Bu durumun devamı süresince müşteri adına elektronik posta biriktirilmeye devam edilmez.
Fesih ve tazminat hakları
Müşteri iş bu sözleşmenin herhangi bir maddesine aykırı davranarak sorumluluklarını ve taahhütlerini yerine getirmediği takdirde yada iş bu sözleşmenin ön yüzünde beyan ettiği bilgilerin doğru olmadığının tespiti halinde, yukarıda belirtilen sözleşmeyi askıya alma halinin 7 günden fazla devam etmesi halinde, Worksoft Bilişim Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi hiç bir ihtar ve ihbara gerek kalmaksızın sözleşmeyi tek taraflı olarak fesih etme hakkına sahiptir.
Bu şekilde gerçekleşecek fesih sonrasında müşteri; kalan süreye bakılmaksızın ödemiş olduğu son sözleşme ücretini geri isteyemeyeceğini, fesih tarihinde yürürlükte olan emsal sözleşme bedelinin 5 katı ticari cezai tazminat ödemeyi beyan, kabul ve taahhüt eder. Müşteri hiç bir gerekçe göstermeksizin sözleşme normal süre ile sona ermeden 10 gün önce yazılı olarak ihtar etmek şartı ile iş bu sözleşmeyi süresi sonunda fesih etme hakkına sahiptir.
Sözleşmenin sona erme süresinden önce müşteri tarafından fesih edilmesi halinde sözleşme sonuna kadar ödenecek olan ücretlerin 1/2 sini defaten ve peşin olarak ödemeyi beyan, kabul ve taahhüt eder.
Tebligata esas, posta ve elektronik posta adresi
Taraflar konusu sözleşmeden kaynaklanan her türlü tebligat için taraflar https://worksoft360.com adresinde belirtilen posta adreslerini yasal ikametgah olarak kabul, beyan ve taahhüt etmişlerdir.
Bu adreslere yapılan her türlü tebligat tarafların eline ulaşmasa bile tebliğ edilmiş kabul edilecektir. İş bu adreslere ait değişiklikler diğer tarafa yazılı olarak bildirilmedikçe eski adresler geçerli olacaktır.
Worksoft Bilişim Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi sözleşme süresi içinde müşteriye tahsis ettiği elektronik posta adresine mesaj, bilgi, yazı, ihtar, ödeme bildirimi, hesap hareket çizelgesi, hesap eksteresi gönderebilir. Müşteri söz konusu elektronik iletilerin alınmadığı yada kendisine ulaşmadığı iddiasında bulunamayacağı gibi, söz konusu iletilerin gönderildikleri tarihten 7 gün sonra yasal anlamda tebliğ etmiş sayılacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.
Worksoft Bilişim Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi kayıtlarının geçerliliği müşteri, iş bu sözleşmeden doğacak ihtilaflarda; Worksoft Bilişim Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi'nin defter kayıtlarının ve bilgisayar kayıtlarının, Worksoft Bilişim Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi'nin göndermiş olduğu elektronik posta ve benzeri iletilerle müşteri'nin internet ortamında yaptığı ve Worksoft Bilişim Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi'nin sunucularında depolanmış kayıtlarının Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 287. maddesi anlamında geçerli, bağlayıcı, kesin ve öncelikli delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu, yukarıda belirtilen Worksoft Bilişim Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi kayıtlarına karşı her türlü itiraz ve bunların usule uygun tutulduğu hususunda yemin teklif hakkından peşinen feragat ettiğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.
Müşterinin borcunu ödemede temerrüde düşmesi
Müşteri, aldığı hizmetlere karşılık başvuru tarihini takip eden 7 gün içinde ödeme gerçekleştirmediği takdirde temerrüde düşmüş sayılır. Bu durumda Worksoft Bilişim Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi müşteriye verdiği hizmeti durdurma hakkına sahiptir
Yetkili mahkeme ve icra daireleri
İş bu sözleşme taraflarca okunup anlaşılarak imza altına alınmıştır. (İmza altına alınma. siparişin internet ortamında Worksoft Bilişim Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi'ne gönderilmesi ile gerçekleşmiş kabul edilir). Worksoft Bilişim Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi gerek gördüğü taktirde yeni maddeler ve/veya alt başlıklar ekleyebilir, çıkartabilir ya da maddeler üzerinde değişiklik yapabilir, müşteri bu değişiklikleri önceden kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder.
İş bu sözleşmenin uygulanması sırasında doğacak her türlü uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Sultanahmet Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.